Jurisprudentie

 1. Lagere overheden kunnen naaktrecreatie niet verbieden (Spaarnwoude).
  Kantonrechter acht APV die naaktrecreatie verbiedt in strijd met artikel 430a WvSr.
 2. Lagere overheden kunnen naaktrecreatie niet verbieden (Delft).
  De rechtbank is van oordeel, gelet op een uitspraak van de Hoge Raad uit 1998, dat naaktrecreatie landelijk geregeld is in het Wetboek van Strafrecht. De gemeente is voor de toetsing van de eventuele ongeschiktheid van een locatie afhankelijk van het oordeel van de strafrechter. De rechter kan dit oordeel geven indien het openbaar ministerie overgaat tot strafrechtelijke vervolging van een overtreding.
 3. Dat er een aangewezen naaktstrand in de buurt is, betekent niet dat andere plekken dan per definitie ongeschikt zijn. Handhavers moeten ook dan de feitelijke situatie in overweging nemen.(Almere)
  Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat voor bewezenverklaring van het plegen van “naaktrecreatie op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats die daartoe niet geschikt is” (art. 430a Sr), het feit dat een aanpalend gebied wel voor naaktrecreatie is aangewezen onvoldoende bewijs is voor de ongeschiktheid van de betreffende locatie.
 4. Naakt zijn is an sich niet strafbaar volgens artikel 239 WvS, daarvoor is het gedrag bepalend.
  Niet de naakte verschijning in het openbaar als zodanig, maar de omstandigheden waaronder dat geschiedt, maakt dat er sprake is van openbare schennis van de eerbaarheid. Naakt verschijnen op recreatieve plaatsen, of op andere plaatsen, eventueel op of aan de openbare weg, waar passanten wel redelijkerwijs de confrontatie met een naakte medeburger kunnen verwachten behoeft niet schennis van de eerbaarheid op te leveren. Een dergelijke gedraging kan onder omstandigheden (door handhaver vast te stellen ongeschiktheid van de locatie) vallen onder het bereik van artikel 430a Wetboek van Strafrecht.
 5. Cassatie uitspraak: De rechtzaak bij het hof moet over. Wet is te ruim toegepast.
 6. Nieuwe uitspraak hof: Wederom vrijspraak voor alle naaktrecreanten, ook al is de plek niet meer aangewezen, blijft deze wel geschikt voor naaktrecreatie.
 7. Bloot wandelen in bos toegestaan (Horsterwold) Vrijspraak in hoger beroep.