NAAKTRECREATIE - artikel 430A van het BURGELIJK WETBOEK.Wat betekent artikel 430A voor de naaktrecreant?

De wet regelt slechts de naaktrecreatie op openbare terreinen en daarmee gelijk te stellen terreinen zoals openbaar toegankelijke
bossen of natuurgebieden in beheer bij organisaties.

Privé terrein
Op privéterreinen bepaalt de eigenaar of beheerder wat is toegestaan, daar gaat art 430a dus niet over. In je eigen tuin en huis bepaal je
volledig zelf of je naakt recreëert, daar heeft niemand wat mee te maken ook al kunnen anderen je zien. Als je niet zichtbaar bent
is het sowieso geen naaktrecreatie.
Slechts indien jouw huis of perceel grenst aan een drukke openbare weg of plein en je door het naakt zijn de orde zou kunnen verstoren kan
de rechter je, na klachten, eventueel beperkingen opleggen. Iedereen met gezond verstand kan wel beredeneren of je daar dan wel moet willen recreëren.

Openbaar terrein
Op openbaar terrein (voor het openbaar verkeer bestemde plaats) mag je wel naakt recreëren als het terrein, plek, of gebied geschikt is voor naaktrecreatie.
(B.V. Niet in de buurt van scholen, Geen kinder speel plaats, geen bouwplaatsen, markten, kermissen, sportvelden o.i.d.)

Aangewezen gebied
Dit is het altijd als de gemeenteraad een plek heeft aangewezen. Dan mag je er vanuit gaan dat die plek geschikt is volgens artikel 430a.
Een tijdsbeperking of seizoensbeperking doet hier niet terzake. Sommige overheden proberen dit wel, maar worden teruggefloten door de rechter.
Als een plek door de gemeenteraad is aangewezen is hij altijd geschikt, ongeacht andere factoren. Het is: aanwijzen of niet aanwijzen.
Meer bevoegdheid heeft een gemeente niet. Een gemeente kan naaktrecreatie NIET verbieden.

Niet aangewezen gebied
Naaktrecreatie op een andere plek dan het aangewezen naaktstrand is gewoon mogelijk en toegestaan als de plek geschikt is voor naaktrecreatie.
Het kan alleen nog discussie opleveren als de plek niet geschikt is voor naaktrecreatie.
(B.V. Niet in de buurt van scholen, Geen kinder speel plaats, geen bouwplaatsen, markten, kermissen, sportvelden o.i.d.)
“Evident niet geschikt” betekent in dit verband dat objectief oordelende en redelijk denkende mensen over die niet-geschiktheid in een
concreet geval redelijkerwijze niet van mening kunnen verschillen.
Een plek aan het water, plas meer of strand is altijd geschikt als het weer goed is, het tijdstip van de dag ernaar is, en er geen of
nauwelijks mensen zijn die er problemen mee hebben dat je naakt recreëert. Ook al zijn deze mensen zelf gekleed.

De praktijk is, dat als je met gezond verstand een plek beoordeelt, dat hij altijd geschikt is. Als je bijvoorbeeld als eerste komt,
je niet ligt aan een boulevard of naast een drukke weg of bij een snackbar of naast een aanvoerpad naar een park, zal de plek meestal wel geschikt zijn.
Dit kan echter wel veranderen gedurende de dag. Als er bijvoorbeeld een grote groep bejaarden vlak naast je neerstrijkt om te picknicken,
dan kun je beter wat opschuiven. Alhoewel de meesten redeneren dat de bejaarden er dan dus blijkbaar geen problemen mee hebben.

Mijd plaatsen die liggen langs een doorgaande weg of doorgaand fietspad. Een intern pad of fietspad in een recreatiegebied is echter geen probleem.
Ook naast een aangewezen terrein kunnen veel plekken ook geschikt zijn voor naakt recreatie.

Het is NIET van belang in je afwegingen of een terrein geschikt is om naakt te zijn en dat je zichtbaar bent voor anderen.
Want als je namelijk niet zichtbaar bent, ben je ook niet openbaar naakt.

Toch problemen?
Het komt voor dat jezelf mogelijk een niet geschikte plek hebt uitgezocht, of dat een gemeente of andere overheid oneigenlijk toch
naaktrecreatie verboden heeft, en je er een bekeuring voor hebt gehad. Betaal deze nooit, maar teken verzet aan! Je wordt gegarandeerd
vrijgesproken door de rechter, als je bovenstaande in acht hebt genomen.

De Nederlandse Federatie voor Naturisten (NFN) kan je hierbij juridisch ondersteunen.

Maatschappelijke acceptatie
Naaktrecreatie is in Nederland een maatschappelijk geaccepteerd verschijnsel dat niet meer onderdrukt kan worden. Het is op een goede
manier bij wet geregeld via Artikel 430a. Toch bestaan er veel misverstanden over en denken veel mensen er niet bepaald genuanceerd over.
Dit heeft te maken met het verschijnsel dat de meeste naaktrecreanten en naturisten niet te koop lopen met hun overtuiging. Het zou goed
zijn als naaktrecreanten wat meer van zich zouden laten horen in de publieke ruimte.

Circa twee miljoen Nederlanders recreëren geregeld naakt, dus dat is een behoorlijk grote groep. De plekken voor naaktrecreatie worden
altijd een beetje weggestopt in uithoeken van een meer, ligweide of van een strand. Als we meer van ons laten horen zal het
maatschappelijk meer aanvaard worden, zullen minder mensen problemen hebben als ze naakte mensen zien, en zullen we ook betere, minder
afgelegen en mooiere plekken kunnen gaan creëren voor naaktrecreatie.

Waarvan weer het gevolg zal zijn dat er meer sociale controle ontstaat en daardoor waarschijnlijk minder incidenten de naaktstranden
zullen bezoedelen. En dit biedt weer weerstand tegen de vaak onterecht heersende opvatting die naakt koppelt aan criminele zaken.Jurisprudentie
Lees deze jurisprudentie
Dit is zeer verhelderend.
Rechters spreken vrij.
Advocaat Gerard Spong
Lees wat Advocaat Gerard Spong hier van denkt.
(Zelf ook een keer bekeurd)


Nederlands bekendste nudiste:
DUTCHMARIAM
Dutchmariam is een voorvechtster van nudisme en vrije sexualiteit. Haar hobby is exhibistionisme en vooral zomers vaak te spotten in en om haar woonplaats rotterdam op de div. plaatsen waar vaker naakt wordt gerecreérd. Zij maakt goed gebruik van de mazen in de wet van art. 430a
op niet aangewezen gebieden.
◄ ◄ zie links.